Czy Polacy potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii?

Czy Polacy potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii?

Czy Polacy potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, jednak po Brexicie wprowadzono zmiany dotyczące podróży do tego kraju. Czy Polacy potrzebują teraz wizy, aby odwiedzić Wielką Brytanię? Sprawdźmy, jakie są aktualne zasady i wymagania.

Aktualna sytuacja dotycząca wiz do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 roku, w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, wprowadzono nowe zasady dotyczące wjazdu i pobytu na terenie tego kraju. Dla obywateli polskich, podobnie jak dla większości obywateli Unii Europejskiej, wizy nie są już wymagane do Wielkiej Brytanii.

Zasady wjazdu i pobytu

W ramach umowy o przyszłych relacjach pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, obywatele polscy oraz inni obywatele UE mają prawo do podróżowania do Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o wizę. W przypadku dłuższych pobytów, np. w celu podjęcia pracy lub nauki, konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

Formalności wjazdowe

Mimo braku wymogu posiadania wizy, przy wjeździe do Wielkiej Brytanii obywatele polscy muszą spełnić pewne formalności. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku pobytu dłuższego niż 3 miesiące, należy zarejestrować się w systemie rejestracji imigracyjnej.

Wymagania wizowe dla Polaków:

Wizyta turystyczna

W ramach umowy o bezwizowym podróżowaniu, obywatele polscy nadal mogą odwiedzać Wielką Brytanię bez wizy na okres do sześciu miesięcy. Wizyta musi mieć charakter turystyczny, a podróżni muszą posiadać ważny paszport. Istnieje również wymóg posiadania wystarczających funduszy na pokrycie kosztów pobytu i powrotu.

Praca i studia

Jeśli planujesz podjęcie pracy lub naukę w Wielkiej Brytanii, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Po Brexicie obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia i studiów. Polacy potrzebują teraz zezwolenia na pracę lub studia, które można uzyskać przed podróżą lub po przyjeździe do kraju.

Długoterminowe pobyty

Jeśli planujesz długoterminowy pobyt w Wielkiej Brytanii, np. z powodu zawarcia małżeństwa lub nabycia obywatelstwa brytyjskiego, konieczne jest zastosowanie się do odpowiednich przepisów imigracyjnych. W takim przypadku konieczne może być uzyskanie wizy lub zezwolenia na pobyt.

 

Wielka Brytania wprowadziła zmiany dotyczące podróży po Brexicie. Obecnie Polacy nie potrzebują wizy do Wielkiej Brytanii na pobyt krótkoterminowy do 6 miesięcy. W przypadku dłuższych pobytów, konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń i spełnienie innych formalności wjazdowych. Przed podróżą zawsze warto sprawdzić najświeższe informacje dotyczące wymagań wizowych i procedur wjazdowych, aby być odpowiednio przygotowanym.

Dodaj komentarz