Czy autobus to nadal najtańsza forma transportu?

Czy autobus to nadal najtańsza forma transportu?

Nie sposób sobie wyobrazić zorganizowanie jakiejkolwiek wycieczki, która jest związana z wyjazdem poza miejsce zamieszkania bez wynajmu autokaru. Firmy, które oferują wynajem autokarów cenią się za swoje usługi. Koszt wynajmu autokaru, bowiem to nie tylko koszty zużycia paliwa, które jest niezbędne do przejechania trasy o danej długości, ale również koszty związane z amortyzacja i zużyciem samochodu. Na koszty wynajmu autokaru składają się również koszty związane z wynagrodzeniem dla kierowcy autokaru.

Koszty te zupełnie inaczej rozkładają się w sytuacji, gdy kierowca jest jednocześnie właścicielem firmy przewozowej i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Koszty wynajmu autokarów zwiększają ponadto koszty administracyjne związane z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania firmy przewozowej. Do kosztów tych należy zaliczyć koszty księgowej obsługi firmy, koszty związane z utrzymaniem budynków biurowych firmy przewozowej, koszty wynagrodzenia pracowników biurowych, koszty zużycia materiałów biurowych itp. Pomimo dość wysokich kosztów związanych z utrzymaniem firmy transportowej nadal bardzo opłacalny jest z wykorzystaniem busów czy autokarów. Jeżeli chodzi o przemieszczanie się na krótkich trasach to właśnie autobusy są najlepszym środkiem do masowego przewożenia osób. W Polsce transport osobowy jest o tyle utrudniony, że często spotykamy się z fatalnym stanem polskich dróg i małą liczbą autostrad i dróg ekspresowych. W związku z tym także jakość przewozu nie jest na najwyższym światowym poziomie.

Mimo to nadal bardzo opłaca się jeździć autobusami. Co więcej dzięki zbiorowej komunikacji miejskiej znacznie ogranicza się stopień zanieczyszczenia środowiska. W bardzo wielu Polskich miastach wprowadzono nawet zakaz ruchu kołowego w ścisłym centrum. Przy czym zakaz ten nie obejmuje właśnie autobusów i busów komunikacji miejskiej. Prywatni przewoźnicy natomiast doskonale radzą sobie na nieco dłuższych trasach po Polsce. Oferują wspaniałe warunki podróżowania w bardzo konkurencyjnych cenach.

Dodaj komentarz